*****************************
เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ www.buriram.go.th
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 044 666 563
email: [email protected]
*****************************