หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์
ท่านสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้


1. ทางโทรศัพท์ 044-666-847
2. ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าถึง


"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ "
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.044-666-847

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่นี่ คลิ๊ก!!

3. เดินทางมาร้องทุกข์ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 เลขที่ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์4. ร้องทุกข์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

 


( กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง ชัดเจน และที่อยู่สามารถติดต่อได้ )

จดหมายถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (รับเรื่องราวร้องทุกข์)
เรียน: ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
*หัวข้อร้องทุกข์ :
ข้อมูลผู้ร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
*ชื่อ:
*นามสกุล:
*อายุ :
ปี
*เพศ :
อาชีพ:
โทรศัพท์บ้าน:
โทรศัพท์มือถือ:
e-mail:
*ที่อยู่ :
(ระบุที่อยู่
ที่สามารถ
ติดต่อได้จริง)
*มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้ :
ต้องการให้ช่วยเหลือดังนี้ :
   
รหัสลับ :
ให้ป้อนคำว่า ร้องทุกข์ ลงในช่องว่าง
   
 
หมายเหตุ : หัวข้อที่มีเครื่องหมาย * นำหน้า หมายถึงท่านจะต้องกรอกข้อความลงในช่องนั้นให้ครบถ้วน


พัฒนาโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 เลขที่ 1159 เขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044-666-535 e-mail:buriram@moi.go.th