ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 3377 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พัน RRIT 251 ของสวนป่าดงพลอง และสวนป่าโคกโจด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา
เบอร์โทร: 044 - 242619
0 18 เม.ย. 2557
2 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ.โคกวัด ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
2 17 เม.ย. 2557
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Octreotide 0.1 mg/ml injection in 1 ml ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
0 17 เม.ย. 2557
4 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถยนต์ 6 ล้อ (สำหรับขนย้ายสิ่งของ" จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
1 17 เม.ย. 2557
5 สอบราคาจ้างขุดลอกคลองปรักโพธิ์ คลองทุ่งตะวันตก ม.1 สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 644075 ต่อ 116,126
13 11 เม.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete ถนนหลักเมือง ม.2 สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 644075 ต่อ 116,126
3 11 เม.ย. 2557
7 สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนปิยะราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก ม.1 สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 644075 ต่อ 116,126
7 11 เม.ย. 2557
8 สอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (รื้อ-ติดตั้งหลังคา,รื้อ-เปลี่ยนฝ้าเพดาน) เทศบาลตำบลถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
4 11 เม.ย. 2557
9 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ.สองชั้น จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
3 11 เม.ย. 2557
10 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเสว ม.1 บ.หนองไม้งาม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
4 11 เม.ย. 2557
11 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 235 รายการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
1 11 เม.ย. 2557
12 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง
เบอร์โทร: 044 - 666345-6
1 11 เม.ย. 2557
13 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 กลุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เบอร์โทร: 044 - 666473
12 09 เม.ย. 2557
14 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
9 09 เม.ย. 2557
15 ประกาศรายชืี่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ปจ.2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
7 09 เม.ย. 2557
16 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองหว้า บ.ดอนมัน ม.12 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
8 09 เม.ย. 2557
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
5 09 เม.ย. 2557
18 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
5 09 เม.ย. 2557
19 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
12 09 เม.ย. 2557
20 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถึีี่สูง" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 09 เม.ย. 2557
21 สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
10 08 เม.ย. 2557
22 ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 093 - 3264095
6 08 เม.ย. 2557
23 สอบราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เบอร์โทร: 044 - 666297
4 08 เม.ย. 2557
24 สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
7 08 เม.ย. 2557
25 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666542 - 5 ต่อ 15
1 08 เม.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 โทร.044-611342 สป.37125
e-mail: buriram@moi.go.th