ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5222 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 3 - 10/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 - 666419-20
4 17 เม.ย. 2558
2 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508 ต่อ 105
2 17 เม.ย. 2558
3 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "ซองสเตอร์ไรด็ 2 แบบ" จำนวน 16 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
5 17 เม.ย. 2558
4 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงโทน
เบอร์โทร: 044 - 196056 ต่อ 14
2 17 เม.ย. 2558
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
2 17 เม.ย. 2558
6 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 - 666215
3 17 เม.ย. 2558
7 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสุูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.ละลวด ม.3 องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
6 16 เม.ย. 2558
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
2 16 เม.ย. 2558
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ม.1 บ.ตะโคง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
4 16 เม.ย. 2558
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิว AsphaLtic Concrete (โดยวิธี Pavement In PLace RecycLing) บ.ตะโกตาพิ ม.1 อบต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 6662201
2 16 เม.ย. 2558
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 16 เม.ย. 2558
12 ประมุูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.11 - ม.13 และโครงการสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.15 ชุมชนสามเหลี่ยม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190153
2 16 เม.ย. 2558
13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
3 16 เม.ย. 2558
14 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองตะขบ ม.4 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
2 16 เม.ย. 2558
15 สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างฯ โดยวิธิีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 -686114 ต่อ 114,115
3 16 เม.ย. 2558
16 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอก จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
4 16 เม.ย. 2558
17 สอบราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,แพสูบน้ำ,คลองส่งน้ำและอื่นๆ บ.โคกเต็ง ม.9 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
เบอร์โทร: 044 - 605080
3 16 เม.ย. 2558
18 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
4 16 เม.ย. 2558
19 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
5 10 เม.ย. 2558
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ปจ.2/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186 - 7
3 10 เม.ย. 2558
21 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร AsphaLtic Concrete บ.สระแวง - บ.โศกกฐิน ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเวง
เบอร์โทร: 044 - 655092
3 10 เม.ย. 2558
22 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหู คอ จมูก เคมีบำบัด จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
6 10 เม.ย. 2558
23 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797 ต่อ 336
27 10 เม.ย. 2558
24 ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดินชนิดต่างๆ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
2 10 เม.ย. 2558
25 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานขุดลอกแก้มลิงบ้านตลาดโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
2 10 เม.ย. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com