ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7163 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
3 24 ก.พ. 2560
2 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
เบอร์โทร: 044 - 666266
4 24 ก.พ. 2560
3 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อลูกรัง เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง (หลวม) จำนวน 12,630.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการจัดทำสาธารณูปโภค ฯลฯ (ครั้งที่ 2) สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
3 24 ก.พ. 2560
4 เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
14 23 ก.พ. 2560
5 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
4 23 ก.พ. 2560
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608034-6 ต่อ 321
2 23 ก.พ. 2560
7 สอบราคาจ้างจัดสัมมนาโครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 612934
4 23 ก.พ. 2560
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.โคกย่าง จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224-5
13 23 ก.พ. 2560
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 629327-8 ต่อ 230
3 23 ก.พ. 2560
10 สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำนอกอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
11 23 ก.พ. 2560
11 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
8 23 ก.พ. 2560
12 สอบราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
2 23 ก.พ. 2560
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
1 23 ก.พ. 2560
14 สอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
17 22 ก.พ. 2560
15 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ๋อมสร้างผิวทางฯ สาย บ.สะแกซำ -โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
เบอร์โทร: 044 - 666118
31 16 ก.พ. 2560
16 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยาพ่น จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 16 ก.พ. 2560
17 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาปรับปรุงปากปล่องภูเขาไฟวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
31 15 ก.พ. 2560
18 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลาน้อมเกล้า ศูนย์ศิลปาชีพกระสัง บ.บุ ต.ลำดวน อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
18 15 ก.พ. 2560
19 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534
28 15 ก.พ. 2560
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ยูนิตทันตกรรม" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
9 15 ก.พ. 2560
21 ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 20 และ ม. 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044 - 184001
39 15 ก.พ. 2560
22 สอบราคาจัดซื้อกล้องระบบวีดีโอวงจรปิด พร้อมติดตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
24 14 ก.พ. 2560
23 สอบราคาจ้างก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
31 14 ก.พ. 2560
24 สอบราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
28 09 ก.พ. 2560
25 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.สระขวัญ - บ.หนองกราด ม.4 บ.สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666018
28 09 ก.พ. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com