ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6956 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.สายโท 7 ใต้ ม.6 และ ทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
3 21 ต.ค. 2559
2 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลาดยาง สายหนองแสง - ดงย่อ (เสริมผิวทาง AsphaLtic Concrete) และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายดงย่อ - หนองแสง (เสริมผิวทาง AsphaLtic Concrete) องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 098 - 2741131
2 21 ต.ค. 2559
3 ประกวดราคาซื้อ Dextrose 5% injection 100 mL และ Sodium chLoride 0.9 % injection 100 mL โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
0 21 ต.ค. 2559
4 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอิสาณ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 240 วัน) ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
1 21 ต.ค. 2559
5 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอิสาณ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 240 วัน) ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
1 21 ต.ค. 2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
0 21 ต.ค. 2559
7 ประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264
1 21 ต.ค. 2559
8 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
0 21 ต.ค. 2559
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง ม.13 บ.โคกตาสิงห์ ต. สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
เบอร์โทร: 044 - 181534 ต่อ 13
0 21 ต.ค. 2559
10 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558,2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
4 21 ต.ค. 2559
11 เลื่อนวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
1 21 ต.ค. 2559
12 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
เบอร์โทร: 091 - 8325515
11 20 ต.ค. 2559
13 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
3 20 ต.ค. 2559
14 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
26 19 ต.ค. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอโนนดินแดง และสอบราคาจ้างเหมาบุคคลทั่วไป สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
4 19 ต.ค. 2559
16 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
11 18 ต.ค. 2559
17 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม บ.มะระ ม. 12 ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 044 - 666466
8 18 ต.ค. 2559
18 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมรัตนาราม (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม บ.มะระ ม. 12 ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 044 - 666466
4 18 ต.ค. 2559
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลทรงแชมเปญ ม.4 บ.กระสัง ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
เบอร์โทร: 044 - 666216
8 18 ต.ค. 2559
20 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ)
เบอร์โทร: 044 - 666563
4 18 ต.ค. 2559
21 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 17 บ.โคกสะอาด ต.สองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
7 18 ต.ค. 2559
22 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 บ.โคลด ต. สองชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
6 18 ต.ค. 2559
23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
11 18 ต.ค. 2559
24 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ.กะน็อบ ต.กันทรารมย์ อบต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เบอร์โทร: 044 - 666114 ต่อ 14
7 18 ต.ค. 2559
25 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม. 3,15 บ.หนองเสม็ด ต.ลำนางรอง จำนวน 4 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
8 18 ต.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com