ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7284 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
เบอร์โทร: 044 - 666358-9
0 23 พ.ค. 2560
2 ประกาศผลสอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 632950
1 23 พ.ค. 2560
3 สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
เบอร์โทร: 044 - 666344
0 23 พ.ค. 2560
4 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 11 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
6 22 พ.ค. 2560
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
เบอร์โทร: 044 - 666043 ต่อ 111
7 22 พ.ค. 2560
6 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 10 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
เบอร์โทร: 044 - 655600
11 22 พ.ค. 2560
7 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029
9 22 พ.ค. 2560
8 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถ.ราชดำเนิน ม.4 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
7 22 พ.ค. 2560
9 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box CuLvert) คลองสกัดนาค ม.2 บ.ดอนตาอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
7 19 พ.ค. 2560
10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
เบอร์โทร: 044 - 666344
20 19 พ.ค. 2560
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ตู้อบเด็กน้ำหนักตัวน้อย" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
4 19 พ.ค. 2560
12 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
13 19 พ.ค. 2560
13 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
5 19 พ.ค. 2560
14 สอบราคาจ้างจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจำปี 2560 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666512 (มท) 37156
7 19 พ.ค. 2560
15 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
เบอร์โทร: 044 - 670774
19 17 พ.ค. 2560
16 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (บุรีรัมย์)
เบอร์โทร: 044 - 689008
11 17 พ.ค. 2560
17 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (บุรีรัมย์)
เบอร์โทร: 044 - 689008
10 17 พ.ค. 2560
18 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างของ อบต.ละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 666257
14 15 พ.ค. 2560
19 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสว่างพัฒนา ม.14 สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
21 15 พ.ค. 2560
20 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเข็ม) สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 15
23 11 พ.ค. 2560
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
9 11 พ.ค. 2560
22 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
21 05 พ.ค. 2560
23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689131
11 05 พ.ค. 2560
24 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
16 04 พ.ค. 2560
25 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
24 03 พ.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com