ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4169 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลสามแวง ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
7 22 ต.ค. 2557
2 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ ม.5 ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
3 22 ต.ค. 2557
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
2 22 ต.ค. 2557
4 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลสองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสองชั้น
เบอร์โทร: 044 - 180200
3 22 ต.ค. 2557
5 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นหน้าอาคารโรงยิมเอนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
4 22 ต.ค. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4 ต่อ 201
3 22 ต.ค. 2557
7 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 649192 - 3
3 22 ต.ค. 2557
8 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนในเขต อบต.หนองบอน จำนวน 5 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
2 22 ต.ค. 2557
9 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในเขต อบต. หนองบอน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
3 22 ต.ค. 2557
10 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโคกใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666218
2 22 ต.ค. 2557
11 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พรสำราญ จำนวน 9 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666354
3 22 ต.ค. 2557
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดใหญ่, รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน ขนาดเล็ก, รถสามล้อโยกคนพิการ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 22 ต.ค. 2557
13 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185
2 22 ต.ค. 2557
14 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เบอร์โทร: 044 - 666070 ต่อ 14
4 22 ต.ค. 2557
15 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
3 22 ต.ค. 2557
16 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
เบอร์โทร: 044 - 666476
5 21 ต.ค. 2557
17 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย
เบอร์โทร: 044 - 608060 ต่อ 23
5 21 ต.ค. 2557
18 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด 3) อบต.เมืองแก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
เบอร์โทร: 044 - 666642
3 21 ต.ค. 2557
19 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
5 21 ต.ค. 2557
20 สอบราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 104,105
4 21 ต.ค. 2557
21 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
3 21 ต.ค. 2557
22 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 814290 - 4 ต่อ 201
3 21 ต.ค. 2557
23 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชัน ม.3 ต.ป่าชัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน
เบอร์โทร: 044 - 605080, 087 - 9564715
4 21 ต.ค. 2557
24 ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล (Cape ScaL) สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
6 21 ต.ค. 2557
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
4 21 ต.ค. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com