ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7055 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666263
4 08 ธ.ค. 2559
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 219
2 08 ธ.ค. 2559
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666577
0 08 ธ.ค. 2559
4 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666528
2 08 ธ.ค. 2559
5 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
43 02 ธ.ค. 2559
6 การขายทอดตลาดพัสดุ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
38 02 ธ.ค. 2559
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (AsphaLtic Concrete) ถ.โคกรัก ซ.1 จาก ถ.หัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
8 02 ธ.ค. 2559
8 ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 666356
6 02 ธ.ค. 2559
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 666356
3 02 ธ.ค. 2559
10 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
เบอร์โทร: 044 - 666271
7 02 ธ.ค. 2559
11 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ.ไผ่ ม.2 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131
4 02 ธ.ค. 2559
12 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ครั้งที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611016
4 02 ธ.ค. 2559
13 แก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2560 ตามประกาศ อบต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
5 02 ธ.ค. 2559
14 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
เบอร์โทร: 044 - 666452 ต่อ 15
17 01 ธ.ค. 2559
15 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 182560-1
3 01 ธ.ค. 2559
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ม.9 บ.ระกา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
11 01 ธ.ค. 2559
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ 4 บ.แซะซอ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 666754
13 01 ธ.ค. 2559
18 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เบอร์โทร: 044 - 666273
2 01 ธ.ค. 2559
19 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 107
6 01 ธ.ค. 2559
20 สอบราคาจ้างรั้วคาวบอย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ
เบอร์โทร: 044 - 658052, 089 - 1413639
12 30 พ.ย. 2559
21 สอบราคาจ้างชุดก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียน โรงเรียนบ้านตะเคียน
เบอร์โทร: 044 - 630037
10 30 พ.ย. 2559
22 สอบราคาจ้างชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 โรงเรียนบ้านโคกเบง
เบอร์โทร: 044 - 679893
9 30 พ.ย. 2559
23 แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้อเอกสารสอบราคาและเงื่อนไขแนบท้ายสอบราคาฯ การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
35 24 พ.ย. 2559
24 สอบราคาจ้างชุดก่อสร้าง (60.14.13.02) อาคาร สปช. 102/26 อาคารเรียนชั้นเดียว โรงเรียนบ้านละลมพนู
เบอร์โทร: 083 - 1293182
16 24 พ.ย. 2559
25 ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เบอร์โทร: 044 - 666356
6 24 พ.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com