ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7098 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารต่างๆ 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
5 17 ม.ค. 2560
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
4 17 ม.ค. 2560
3 สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 กลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 8142904
2 17 ม.ค. 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
8 16 ม.ค. 2560
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง Infusion pump" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
4 16 ม.ค. 2560
6 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 116 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
เบอร์โทร: 044 - 657107
47 13 ม.ค. 2560
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร: 044 - 605204
20 13 ม.ค. 2560
8 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เบอร์โทร: 044 - 187105
31 12 ม.ค. 2560
9 สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 รายการ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8
เบอร์โทร: 044 - 465164 ต่อ 21
22 10 ม.ค. 2560
10 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 132
14 10 ม.ค. 2560
11 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
25 09 ม.ค. 2560
12 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 686114 (ต่อ 114,115)
42 06 ม.ค. 2560
13 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 666196, 097 - 0167688
82 30 ธ.ค. 2559
14 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ.จรเข้มาก ม.1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ.กระสัง ม.4 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
47 30 ธ.ค. 2559
15 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
51 28 ธ.ค. 2559
16 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
16 28 ธ.ค. 2559
17 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 28 ธ.ค. 2559
18 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) ทางเข้าชุมชนบ้านเพชร ต.ห้วยราชา สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 091 - 7463660
22 27 ธ.ค. 2559
19 สอบราคาจ้างทำแนวกันไฟตามโครงการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666553-4 ต่อ 16
28 27 ธ.ค. 2559
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเข้าสระหนองเม็ก ม.8 บ.หนองเม็ก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทำนบระบายน้ำ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666263
36 26 ธ.ค. 2559
21 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
30 26 ธ.ค. 2559
22 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 107
26 23 ธ.ค. 2559
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
เบอร์โทร: 044 - 609977
31 22 ธ.ค. 2559
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้าน ม. 5 - ม. 8 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
22 22 ธ.ค. 2559
25 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
50 22 ธ.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com