ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7559 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองพัสดุและทรัพย์สิน
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
8 19 ก.พ. 2561
2 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611144 ต่อ 2512 0,044602218
23 14 ก.พ. 2561
3 ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 16.00-19.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ความลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร ลาดเอียง 1:1ปริมาตรดินขุด 16,826.17 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย ฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
16 14 ก.พ. 2561
4 ประกวดราคาซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการจัดทำสาธารณูปโภคตามโครงการจัดทำสาธารณูปโภคตามโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธาารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ในที่สาธารณประโยชน์แปลง ฎที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกยางดี" ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกี สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 611737
11 13 ก.พ. 2561
5 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: โทร 044-611144 ต่อ 2512,044-60
9 13 ก.พ. 2561
6 ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797-8
58 08 ก.พ. 2561
7 รายงานผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044-666053-4
12 07 ก.พ. 2561
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044646075 ต่อ 12
21 05 ก.พ. 2561
9 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
24 01 ก.พ. 2561
10 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192-
8 01 ก.พ. 2561
11 ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.01 จำนวน 6 โครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต
เบอร์โทร: 044192534
42 30 ม.ค. 2561
12 ปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044611144 ต่อ 2512 , 044602218
15 30 ม.ค. 2561
13 ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอัจาน
เบอร์โทร: โทร.044-666053-4
20 29 ม.ค. 2561
14 แจ้งประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งจอ LED Backdrop P๖ เวทีกลาง พร้อมถ่ายภาพวีดีโอ"งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ 2560" กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666562
16 25 ม.ค. 2561
15 แจ้งประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งจอ LED Backdrop P๖ เวทีกลาง พร้อมถ่ายภาพวีดีโอ"งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ 2560" กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666562
12 25 ม.ค. 2561
16 แจ้งประกาศราคากลางจ้างทำโครงสร้างฉากหลังเวทีกลาง และโครงสร้างซุ้มประตูทางเข้า"งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ 2560" กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666562
10 25 ม.ค. 2561
17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง"งานกาชาด ตลาดเซราะกาว และมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ 2560" กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044666562
10 25 ม.ค. 2561
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไทรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044666214-15
18 22 ม.ค. 2561
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดอลูมิเนียม ศพด.บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 9 บ้านไพบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 666214-15
12 22 ม.ค. 2561
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.บ้านไทร หมู่ที่ 1 ต.บ้านไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 666214-15
18 22 ม.ค. 2561
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: 044 666214-15
28 22 ม.ค. 2561
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 044666214-15
เบอร์โทร: -
22 22 ม.ค. 2561
23 ส่งเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: -
27 11 ม.ค. 2561
24 ส่งเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
เบอร์โทร: -
14 11 ม.ค. 2561
25 ขอส่งประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044666248
19 11 ม.ค. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com