ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4394 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนลำน้ำมูล - พุทไธสง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
4 20 พ.ย. 2557
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 218 ตอนควบคุม 0101 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
3 20 พ.ย. 2557
3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง - ลำปลายมาศ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
5 20 พ.ย. 2557
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 3 หัวตรวจ" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
2 20 พ.ย. 2557
5 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรฯ จำนวน 4 โครงการ การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
5 20 พ.ย. 2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 633456 - 67 ต่อ 176,177
2 20 พ.ย. 2557
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 633456 - 67 ต่อ 176,177
2 20 พ.ย. 2557
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 605914
3 20 พ.ย. 2557
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมางานขุดลอกคลองธรรมชาติลำนางรอง จากบ้านส้มป่อย ถึงบ้านหนองกี่ ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 606308
4 20 พ.ย. 2557
10 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมางานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำจังหัน ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 606308
4 20 พ.ย. 2557
11 สอบราคากำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลถาวร สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
2 20 พ.ย. 2557
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
7 20 พ.ย. 2557
13 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผลกลาง และเครื่องพิมพ์ (MuLtifunction) แบบฉีดหมึก (I nkjet) องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
3 20 พ.ย. 2557
14 สอบราคาซื้อวัสดุที่อยุู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611424 ต่อ 12
2 20 พ.ย. 2557
15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
1 20 พ.ย. 2557
16 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดบ้านสะแกซำ ม.8 บ.สะแกซำ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
เบอร์โทร: 044 - 605237 ต่อ 14
8 20 พ.ย. 2557
17 เปลี่ยนแปลงและแก้ไขประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 -605011
7 19 พ.ย. 2557
18 สอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 20 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 605011,085 - 4792207,085
13 19 พ.ย. 2557
19 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสายทางหลวง หมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.2+550 - กม. 4+065 ยาว 1,515 เมตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
5 19 พ.ย. 2557
20 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ม.4 บ.หนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
5 19 พ.ย. 2557
21 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.บัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 044 - 666493,089 - 2828640
4 18 พ.ย. 2557
22 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ "ติดตั้งกล้องวงจรปิด 80 จุด" (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
6 18 พ.ย. 2557
23 ประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
3 18 พ.ย. 2557
24 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่ีเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
เบอร์โทร: 044 - 605932
1 18 พ.ย. 2557
25 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เทศบาลตำบลสามแวง ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
2 18 พ.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com