ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7210 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607140 ต่อ 201,202
14 24 มี.ค. 2560
2 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
2 24 มี.ค. 2560
3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
6 24 มี.ค. 2560
4 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ
เบอร์โทร: 081 - 0700983,098 - 2741131
8 23 มี.ค. 2560
5 สอบราคาซื้อลูกรังเพื่อใช้ในการจัดทำสาธารณูปโภค ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกฯ "ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองโสน" ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
5 23 มี.ค. 2560
6 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-PLace RecycLing ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง
เบอร์โทร: 044 - 696159
15 22 มี.ค. 2560
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "หัวตรวจหัวใจผ่านทางหลอดอาหารชนิด XMATRIXX X7-2T" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
7 21 มี.ค. 2560
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ตู้อบเด็กน้ำหนักตัวน้อย" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
3 21 มี.ค. 2560
9 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
15 21 มี.ค. 2560
10 เปิดประมูลให้เอกชนก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ค.ส.ล. สถานธนานุบาลและอาคารพาณิชย์ 7 คูหา แล้วอุทิศให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 205
25 21 มี.ค. 2560
11 สอบราคาจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
10 21 มี.ค. 2560
12 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลขุขันธ์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร: 045 - 814290-4 ต่อ 201
3 21 มี.ค. 2560
13 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
เบอร์โทร: 044 - 609977
28 20 มี.ค. 2560
14 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607218
4 20 มี.ค. 2560
15 เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
16 17 มี.ค. 2560
16 ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
11 17 มี.ค. 2560
17 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
7 17 มี.ค. 2560
18 สอบราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
40 15 มี.ค. 2560
19 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.ดงบัง, รพ.สต.ทุ่งจังหัน และ รพ.สต.โคกรัก โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607140 ต่อ 201,202
32 15 มี.ค. 2560
20 แจ้งผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำนอกอาคาร อบต.ดงอีจาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
20 15 มี.ค. 2560
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
10 15 มี.ค. 2560
22 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.ตะโกตาพิ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
28 14 มี.ค. 2560
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองดง เชื่อมหนองสะเดา บ.ชัยพัฒนา ม.6 (คุ้มหนองดง) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองจบก เชื่อมถนนสาย บ.ตะโกตาพิ - ประทัดบุ ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
29 14 มี.ค. 2560
24 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว
เบอร์โทร: 044 - 666476
31 13 มี.ค. 2560
25 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
55 13 มี.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com