ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6749 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อรถเอนกประสงค์กู้ชีพ (1669) EMS อบต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง
เบอร์โทร: 044 - 666234
0 28 ก.ค. 2559
2 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666018 ต่อ 106
0 27 ก.ค. 2559
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
1 27 ก.ค. 2559
4 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 126
7 27 ก.ค. 2559
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
1 27 ก.ค. 2559
6 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
2 27 ก.ค. 2559
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661243 ต่อ 1111
3 27 ก.ค. 2559
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ.โคกธาตุ ม.8 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
5 27 ก.ค. 2559
9 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.ลำดวน ม.2 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
6 26 ก.ค. 2559
10 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ.จรเข้มาก ม.1 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
5 26 ก.ค. 2559
11 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
5 26 ก.ค. 2559
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตบ้านพักนายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
4 26 ก.ค. 2559
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
5 26 ก.ค. 2559
14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
3 26 ก.ค. 2559
15 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
2 26 ก.ค. 2559
16 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
3 26 ก.ค. 2559
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เบอร์โทร: 044 - 634950
4 26 ก.ค. 2559
18 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
15 22 ก.ค. 2559
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 12 โครงการ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
เบอร์โทร: 044 - 666353, 091 - 0143990
10 22 ก.ค. 2559
20 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
11 22 ก.ค. 2559
21 ประมูลจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 22 ก.ค. 2559
22 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
15 22 ก.ค. 2559
23 สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5,6 และ 9 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
21 15 ก.ค. 2559
24 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.บุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
22 15 ก.ค. 2559
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
17 14 ก.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com