ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6695 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงเรือนรับรองภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 666251 - 2
3 30 มิ.ย. 2559
2 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
2 30 มิ.ย. 2559
3 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บกักน้ำ บ.หญ้าคา ม.6 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 634851
5 30 มิ.ย. 2559
4 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 091 - 7463660
3 30 มิ.ย. 2559
5 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 660275
1 30 มิ.ย. 2559
6 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 10 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
เบอร์โทร: 044 - 666380 -1
14 29 มิ.ย. 2559
7 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
6 29 มิ.ย. 2559
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
5 29 มิ.ย. 2559
9 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
13 28 มิ.ย. 2559
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 656119, 044 - 649029 ต่อ
14 28 มิ.ย. 2559
11 สอบราคาโครงการขยายผิวจราจรมุมเลี้ยว บริเวณสี่แยกบ้าน นายประยูร วัชรเลขกุล ริมบึงบัวขาวและบึงมะเขือ ชุมชนมะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง
เบอร์โทร: 044 - 689029 ต่อ 107
4 28 มิ.ย. 2559
12 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
14 27 มิ.ย. 2559
13 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
เบอร์โทร: 044 - 666127
9 24 มิ.ย. 2559
14 สอบราคาจ้างขุดลอกชลประทาน บ้านหนองตะคร้อ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์
เบอร์โทร: 044 - 669099
15 24 มิ.ย. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671488
11 24 มิ.ย. 2559
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก
เบอร์โทร: 044 - 666263
12 24 มิ.ย. 2559
17 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
5 24 มิ.ย. 2559
18 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691003, 044 - 691509
4 22 มิ.ย. 2559
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 656119, 044 - 649029 ต่อ
12 22 มิ.ย. 2559
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปล่อง
เบอร์โทร: 044 - 188021
18 22 มิ.ย. 2559
21 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ทำการ อบต.ปังกู ม.6 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
12 22 มิ.ย. 2559
22 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
16 20 มิ.ย. 2559
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน บ.สายโท 6 ใต้ ม.5 (สายที่ 1 และ สายที่ 2) ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178 - 9
17 20 มิ.ย. 2559
24 ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สาย บ.หนองใหญ่-บ.สมสนุก ต.สะแกโพรง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เบอร์โทร: 044 - 184001
5 20 มิ.ย. 2559
25 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกหนองอุ่ม บ.บง ม.9 อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 044 - 666332
11 20 มิ.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com