ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7596 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์ใหม่(ที่นั่งพร้อมโครงขาเก้าอี้)ฝั่งอัฒจันทร์ทิศเหนือ จำนวน 2644 ตัว และ ฝั่งทิศใต้จำนวน 621 ตัว โดยกำหนดรูปแบบการติดตั้งเก้าอี้ใหม่เป็นเก้าอี้แบบเหล็กเพื่อใช้ในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจัหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 04460-2218
8 17 เม.ย. 2561
2 ก่อสร้างถนนพร้อมดินลูกรัง บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตำบล จรเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044666247-8 ต่อ 15
22 17 เม.ย. 2561
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611442 ต่อ 15
11 17 เม.ย. 2561
4 จ้างก่อสร้างโรงสีข้าวพร้อมโรงเรือน ขนาด 24 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์และโรงเรือน จำนวน 1 รายการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด
เบอร์โทร: 044- 690255
31 10 เม.ย. 2561
5 ประขาสัมพันธ์ข่าวการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192-3
36 02 เม.ย. 2561
6 การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบอร์โทร: โทร 044- 634608-09 ต่อ 102
50 02 เม.ย. 2561
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์
เบอร์โทร: 044-686114 ต่อ 114,115
30 27 มี.ค. 2561
8 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายใน ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 666563
30 26 มี.ค. 2561
9 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
36 23 มี.ค. 2561
10 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
25 23 มี.ค. 2561
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding)3โครงการ นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044-606253 ต่อ 122
32 22 มี.ค. 2561
12 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด (ระยะที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
26 22 มี.ค. 2561
13 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
21 22 มี.ค. 2561
14 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสาสูง(High Mast) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔๕ ตอนบุรีรัมย์-แสลงโทน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
18 22 มี.ค. 2561
15 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
22 22 มี.ค. 2561
16 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์ใหม่(ที่นั่งพร้อมโครงขาเก้าอี้)ฝั่งอัฒจันทร์ทิศเหนือจำนวน 2,644 ตัว และฝั่งทิศใต้ จำนวน 621 ตัว โดยกำหนดรูปแบบการติดตั้งเก้าอี้ใหม่เป็นเก้าอี้แบบเหล็กเพื่อใช้ในสนามกีฬากลาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
21 22 มี.ค. 2561
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ที่พักผู้ปกครอง และรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ามาก
เบอร์โทร: 044-666247-8 ต่อ 15
21 20 มี.ค. 2561
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ามาก
เบอร์โทร: 044-666247-8 ต่อ 15
15 20 มี.ค. 2561
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนโนนขี้เหล็ก (สายทางหมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก - หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางงงาม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: โทร /โทรสาร 044-190153
34 13 มี.ค. 2561
20 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด (ระยะที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 611144 ต่อ 2512,044 602218
24 12 มี.ค. 2561
21 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
33 09 มี.ค. 2561
22 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
28 09 มี.ค. 2561
23 ประกวดราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
28 09 มี.ค. 2561
24 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเก้าอี้อัฒจันทร์ใหม่(ที่นั่งพร้อมโครงขาเก้าอี้)ฝั่งอัฒจันทร์ทิศเหนือจำนวน 2,644 ตัว และฝั่งทิศใต้ จำนวน 621 ตัว โดยกำหนดรูปแบบการติดตั้งเก้าอี้ใหม่เป็นเก้าอี้แบบเหล็กเพื่อใช้ในสนามกีฬากลาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044-611144 ต่อ 2512 044-602218
22 09 มี.ค. 2561
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถรับส่งผู้โดยสาร บริเวณตลาดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลงรายการของเทศบาลตำบลละหานทราย นายกเทศมนตรีตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044-649192-3
25 09 มี.ค. 2561
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com