ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6450 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
1 09 ก.พ. 2559
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.โคกวัด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
1 09 ก.พ. 2559
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 219
0 09 ก.พ. 2559
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
1 09 ก.พ. 2559
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
6 08 ก.พ. 2559
6 ขายทอดตลาดซากอาคารเรียน อาคารประกอบสถานศึกษาในสังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เบอร์โทร: 044 - 670713
34 05 ก.พ. 2559
7 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬากลาง (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ข้อ 4,5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
10 05 ก.พ. 2559
8 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
10 05 ก.พ. 2559
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape SeaL ม. 1-8-7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053 - 4
9 03 ก.พ. 2559
10 ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ.สะยา ม.3 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
เบอร์โทร: 094 - 5300131
11 03 ก.พ. 2559
11 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
11 03 ก.พ. 2559
12 จ้างเหมางานโดยวิธีตกลงราคา ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664012
20 03 ก.พ. 2559
13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 5 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
18 03 ก.พ. 2559
14 สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
6 03 ก.พ. 2559
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E 4.6/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
15 02 ก.พ. 2559
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (5 โครงการ) องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
18 02 ก.พ. 2559
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลบ้านกรวด
เบอร์โทร: 044 - 679428 ต่อ 148
11 29 ม.ค. 2559
18 การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช
เบอร์โทร: 044 - 658019
20 29 ม.ค. 2559
19 การเปิดเผยราคากลางฯ ของที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ
เบอร์โทร: 044 - 607144
24 29 ม.ค. 2559
20 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภุูมิ
เบอร์โทร: 044 - 815111 ต่อ 139
10 28 ม.ค. 2559
21 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ.โคกเบง (คุ้มโคกตาสุข) ม.8 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
19 28 ม.ค. 2559
22 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
17 28 ม.ค. 2559
23 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
10 28 ม.ค. 2559
24 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
14 27 ม.ค. 2559
25 สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ๋อมแซมถนนดินลงผิวทางหินคลุก หนา 15 ซม. บดอัดแน่น สายทาง บ.โคกอิสระ ม.10 - บ.ดงยายเภา ม.3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
20 27 ม.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com