ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6583 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว "ผลิตภัณฑ์ซักผ้า" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3410
9 02 พ.ค. 2559
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "Set Debridement" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
3 02 พ.ค. 2559
3 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
เบอร์โทร: 044 - 185692
9 02 พ.ค. 2559
4 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 634782
5 02 พ.ค. 2559
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกลำห้วยจระเข้มาก บ.หัวลิง ม.10 และ บ.สวนครัว ม.14 สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
6 02 พ.ค. 2559
6 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
เบอร์โทร: 044 - 666216
3 02 พ.ค. 2559
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ คสล. บ.ตะโก ม.7 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
เบอร์โทร: 044 - 666224 - 5
4 02 พ.ค. 2559
8 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
เบอร์โทร: 044 - 666394
7 02 พ.ค. 2559
9 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 29 เม.ย. 2559
10 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
10 25 เม.ย. 2559
11 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
6 25 เม.ย. 2559
12 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
7 25 เม.ย. 2559
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
25 21 เม.ย. 2559
14 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
10 21 เม.ย. 2559
15 สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกชลประทานบ้านบุ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
28 21 เม.ย. 2559
16 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 1302 ม.13 ต.โนนดินแดง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
12 21 เม.ย. 2559
17 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797-8
62 21 เม.ย. 2559
18 สอบราคาจ้างขุดลอกสระหนองบัว บ.ดงยายเภา ม.3 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
17 21 เม.ย. 2559
19 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 106
15 21 เม.ย. 2559
20 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถ.สุขาพัฒนา 3 ม.6 (จากบ้าน นายเรียง สุโขพันธ์ ถึงบ้านนางออม ยิ้มแย้ม) ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
15 21 เม.ย. 2559
21 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.1 ชุมชนดอนอะราง และโครงการสร้างถนนลาดยางผิวทาง Cape SeaL ม.2 ชุมชนสองห้อง สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
เบอร์โทร: 044 - 190154
7 21 เม.ย. 2559
22 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อระบบไอน้ำ ขนาด 450 ลิตร" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
5 21 เม.ย. 2559
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สายประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185 ต่อ 6
11 20 เม.ย. 2559
24 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 1,3 บ.พระครูน้อย, บ.สวัสดี ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา
เบอร์โทร: 044 - 666470
17 20 เม.ย. 2559
25 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ. หนองหิน ม. 4 จากโค้ง บ้านแม่เลี่ยม พุทธิชาติ - ไปบ้าน นายปริญญา มูระคา ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลถาวร
เบอร์โทร: 044 - 192000 ต่อ 14
9 20 เม.ย. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com