ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5132 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (โดยใช้แรงงานราษฎรในพื้นที่เป็นหลัก) ม.3 ม.15 ม.2 และ ม. 18 จำนวน 12 รายการ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม
เบอร์โทร: 044 - 196500 ต่อ 12
1 31 มี.ค. 2558
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
เบอร์โทร: 044 - 666419-20
1 31 มี.ค. 2558
3 การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีพิเศษ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เบอร์โทร: 044 - 659185
1 31 มี.ค. 2558
4 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "วัสดุผ่าตัดซ่อมเอ็นขาเทียม ชนิดผ่าตัดผ่านกล้อง" จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
1 31 มี.ค. 2558
5 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
1 31 มี.ค. 2558
6 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.จบกเกร็ง ม.6 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
3 31 มี.ค. 2558
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบน้ำประปา ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร บ.โคกตูม ม.10 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
2 31 มี.ค. 2558
8 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายละหานทราย - โนนดินแดง เป็นถนน คสล. และขยายผิวจราจร ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649192 - 3
3 31 มี.ค. 2558
9 สอบราคาจ้างเหมา โครงการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เบอร์โทร: 044 - 666070-1
2 31 มี.ค. 2558
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ.ยางทะเล ม.2 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
3 31 มี.ค. 2558
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape seaL สายโคกพะไล - หนองย่างหมู ม.2 - ม.4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
2 31 มี.ค. 2558
12 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 22 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เบอร์โทร: 044 - 666073-4
2 30 มี.ค. 2558
13 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โครงการชลประทานบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 637205
2 30 มี.ค. 2558
14 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกสิงห์ - ชุมแสง ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666367
17 30 มี.ค. 2558
15 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
4 30 มี.ค. 2558
16 ประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - PLace RecycLing) สาย บร 3128 บ.สองชั้น - บ.ปราสาท อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
16 30 มี.ค. 2558
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ.โคกสะอาด ม.6 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
4 30 มี.ค. 2558
18 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
เบอร์โทร: 044 - 670713
3 30 มี.ค. 2558
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 699255 ต่อ 129
2 30 มี.ค. 2558
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ.นาตากลม ม.8 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เบอร์โทร: 044 - 666399 ต่อ 104
4 27 มี.ค. 2558
21 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดื่มสะอาด พร้อมก่อสร้างฐานยึดถังน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน อบต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
เบอร์โทร: 044 - 666474
7 27 มี.ค. 2558
22 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตรวจการได้ยิน" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
3 27 มี.ค. 2558
23 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
เบอร์โทร: 044 - 666321
6 27 มี.ค. 2558
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำจากหนองชะลุมปุ๊ก ถึงหนองละหาน บ.หนองแวง ม.5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
เบอร์โทร: 044 - 650320 ต่อ 106
4 27 มี.ค. 2558
25 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ.โพธิ์ไทร ม.8 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 690212
4 26 มี.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com