ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4084 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2557 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด ม.6 ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
13 26 ก.ย. 2557
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 605250
6 25 ก.ย. 2557
3 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่ไถอัฐธรรม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา จำนวน 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
เบอร์โทร: 044 - 666386 ต่อ 17
5 24 ก.ย. 2557
4 รายงานผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 5 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053
8 24 ก.ย. 2557
5 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 662664 - 5
14 24 ก.ย. 2557
6 การประมุูลราคาเช่าตลาดนัด ทุกวันที่ 5,15,25 ตลาดไนท์ (ทุกวันพฤหัสบดี) และรอบนอกตลาดสดเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
8 24 ก.ย. 2557
7 ประมุูลราคาเช่าห้องแสดงสินค้าพื้นเมืองเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
5 24 ก.ย. 2557
8 การประมูลราคาให้บริการและขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
5 24 ก.ย. 2557
9 การประมูลเช่าส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
4 24 ก.ย. 2557
10 ประมุูลราคาเช่าสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางเทศบาลตำบลปะคำ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
4 24 ก.ย. 2557
11 สอบราคาซื้อรถเก็บขยะเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
8 23 ก.ย. 2557
12 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านป่าชัน
เบอร์โทร: 081 - 6328973
8 23 ก.ย. 2557
13 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่อง Endodontic handpiece" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
6 23 ก.ย. 2557
14 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ชุดเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ" จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
6 23 ก.ย. 2557
15 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องติดตามสัญญาณชีพ" จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
9 23 ก.ย. 2557
16 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก" จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
7 23 ก.ย. 2557
17 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถุงบรรจุโลหิตชนิดมีชุดกรองเม็ดเลือดขาว ขนาด 450 ซีซี (Whole BLood Leukocytes Reduction FiLter 450 cc) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2095
7 23 ก.ย. 2557
18 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 182560
10 22 ก.ย. 2557
19 สอบราคาการจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 658162 ต่อ 104,105
7 22 ก.ย. 2557
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงการทางบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611657 ต่อ 109
10 22 ก.ย. 2557
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
9 19 ก.ย. 2557
22 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ ขนาด 18 x 26 ซ.ม. จำนวน 12,000 แผ่น ตามประกาศสอบราคา เลขที่ 8/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 222
12 19 ก.ย. 2557
23 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 091 - 3385176
24 18 ก.ย. 2557
24 สอบราคาซื้อตู้เก็บยาบานกระจก 4 ชั้น จำนวน 34 ตู้ โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691033, 044 - 691509 ต่อ
11 18 ก.ย. 2557
25 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Norepinephrine 1 mg/mL injection,4 mL แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
9 18 ก.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com