ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7418 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคอก
เบอร์โทร: 044 - 119866
15 21 ส.ค. 2560
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ
เบอร์โทร: 044 - 666220-1
34 18 ส.ค. 2560
3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
4 18 ส.ค. 2560
4 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
3 18 ส.ค. 2560
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนสำราญ ม.2 (จากถนน คสล.เดิม ถึงสี่แยกกลางบ้าน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
24 17 ส.ค. 2560
6 เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกั้น SUNK COST โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) เฟส 1 งบประมาณปี 2560 การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
16 17 ส.ค. 2560
7 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองตาแอก ม.11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
7 17 ส.ค. 2560
8 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านนางสมใจ สาระรัมย์ บ้านโคก ม.4 ถึงสามแยกเขตตำบลอิสาณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช
เบอร์โทร: 044 - 696284
21 16 ส.ค. 2560
9 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย
เบอร์โทร: 044 - 666317
19 16 ส.ค. 2560
10 ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (เคลื่อนย้ายโครงเหล็ก) ณ บ.หัวถนน ม.1 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เบอร์โทร: 044 -666401
10 16 ส.ค. 2560
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 666283
37 16 ส.ค. 2560
12 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ฯลฯ สายบ้านโคกใหญ่ ม.9 ต.เสม็ด บ.ปรุ ม.14 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
11 16 ส.ค. 2560
13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
16 16 ส.ค. 2560
14 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเต็ง
เบอร์โทร: 044 - 666466
32 16 ส.ค. 2560
15 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
5 16 ส.ค. 2560
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏบัติงานสนับสนุนการให้บริการประชาชนสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 666 563
16 15 ส.ค. 2560
17 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611502
31 11 ส.ค. 2560
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) แบบรถกระบะ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
เบอร์โทร: 044 - 666118
6 11 ส.ค. 2560
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทร: 044 - 666186
16 11 ส.ค. 2560
20 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เสื่อมคุณภาพ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เบอร์โทร: 044 - 628245 ต่อ 112
54 11 ส.ค. 2560
21 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.สองคร - บ.หนองพยอม ม.4 บ.สองคร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เบอร์โทร: 044 - 249357
16 11 ส.ค. 2560
22 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
9 11 ส.ค. 2560
23 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เบอร์โทร: 044 -666401
25 09 ส.ค. 2560
24 สอบราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมเก็บระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691003, 044 - 691509
6 09 ส.ค. 2560
25 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
10 09 ส.ค. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com