ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 4064 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
4 19 ก.ย. 2557
2 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ ขนาด 18 x 26 ซ.ม. จำนวน 12,000 แผ่น ตามประกาศสอบราคา เลขที่ 8/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 222
6 19 ก.ย. 2557
3 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
เบอร์โทร: 091 - 3385176
11 18 ก.ย. 2557
4 สอบราคาซื้อตู้เก็บยาบานกระจก 4 ชั้น จำนวน 34 ตู้ โรงพยาบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691033, 044 - 691509 ต่อ
6 18 ก.ย. 2557
5 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Norepinephrine 1 mg/mL injection,4 mL แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
5 18 ก.ย. 2557
6 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044 - 606253 ต่อ 122
9 17 ก.ย. 2557
7 สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2557 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611242 ต่อ 12
5 17 ก.ย. 2557
8 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อชุมชน ถนนและซอยในเขตเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
4 17 ก.ย. 2557
9 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง 5 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
3 17 ก.ย. 2557
10 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
4 17 ก.ย. 2557
11 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมุูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2557 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219
7 17 ก.ย. 2557
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนนสายบ้านนครลำปางไป บ้านเสม็ด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เบอร์โทร: 044 - 666366
10 16 ก.ย. 2557
13 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการอาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สนามหญ้า อาคารศาลากลางจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทร: 044 - 811573
12 15 ก.ย. 2557
14 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Memantine 10 mg tabLet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2066
4 15 ก.ย. 2557
15 สอบราคาจ้างติดตั้ง ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านละลมพนู
เบอร์โทร: 083 - 1293182
5 15 ก.ย. 2557
16 สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ จำนวน 4 ศูนย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
7 15 ก.ย. 2557
17 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (EMS) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
เบอร์โทร: 044 - 029626
4 15 ก.ย. 2557
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครืี่องตรวจวัดตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ" จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
5 15 ก.ย. 2557
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
5 15 ก.ย. 2557
20 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
5 15 ก.ย. 2557
21 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
4 15 ก.ย. 2557
22 สอบราคาของกรมอุตุนิยมวิทยา และยกเลิกประกาศสอบราคากรมอุตุนิยมวิทยาเดิม (ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2557) สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 657026
10 15 ก.ย. 2557
23 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ในบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลประโคนชัย สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 671368 ต่อ 104
7 15 ก.ย. 2557
24 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง ณ ม.12 บ.ตาเบ้า และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม
เบอร์โทร: 044 - 691551 ต่อ 107
7 15 ก.ย. 2557
25 สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินแบบรถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย 1669) อบต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
เบอร์โทร: 044 - 666288
6 15 ก.ย. 2557
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com