ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7505 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
เบอร์โทร: 044- 606253 ต่อ 122
9 12 ธ.ค. 2560
2 ประกวดราคาจ้าง - ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
6 12 ธ.ค. 2560
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
เบอร์โทร: 044 - 671049
4 12 ธ.ค. 2560
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
เบอร์โทร: 081 - 5939197
4 12 ธ.ค. 2560
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างลานกีฬาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 985 ตารางเมตร ม.1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นายก อบต.ละหานทราย
เบอร์โทร: 044 - 649147
10 08 ธ.ค. 2560
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103 ทับ 26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์
เบอร์โทร: 044 - 630136, 081 - 9990307
7 06 ธ.ค. 2560
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
7 06 ธ.ค. 2560
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านตะเคียน
เบอร์โทร: 044 - 119902
10 06 ธ.ค. 2560
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ทับ 29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
เบอร์โทร: 081 - 7906323, 094 - 6046569
7 06 ธ.ค. 2560
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
20 01 ธ.ค. 2560
11 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
5 01 ธ.ค. 2560
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103 ทับ 26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
เบอร์โทร: 044 - 119927
5 01 ธ.ค. 2560
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105 ทับ 29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4) โรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691069
7 01 ธ.ค. 2560
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 206 ทับ 26 โรงเรียนอนุบาล ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691069
6 01 ธ.ค. 2560
15 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 204-008 สายบ้านดอน ม.6 ถึงบ้านจอกเตี้ย ม.7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
เบอร์โทร: 044 - 195129
10 28 พ.ย. 2560
16 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape SeaL ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
12 28 พ.ย. 2560
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103 ทับ 26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบัวถนน
เบอร์โทร: 081 - 9770699
15 28 พ.ย. 2560
18 ประกวดราคาจ้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
23 23 พ.ย. 2560
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 103 ทับ 26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองขอน
เบอร์โทร: 084 - 4799736
17 23 พ.ย. 2560
20 ประกวดราคาซื้อ ผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน 7 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
26 17 พ.ย. 2560
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
20 17 พ.ย. 2560
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
12 17 พ.ย. 2560
23 ประกวดราคาจ้าง-ปรับปรุงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและลานจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 621309 ต่อ 11
16 17 พ.ย. 2560
24 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
31 14 พ.ย. 2560
25 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกว่าน ม.11 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 15-06 สาย บ.โคกว่าน - ทางหลวงชนบท บร 4013 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
23 14 พ.ย. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com