ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 5768 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
เบอร์โทร: 083 - 7267576
5 28 ก.ค. 2558
2 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1(ป.1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602218
2 28 ก.ค. 2558
3 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
เบอร์โทร: 044 - 666264 - 5
5 28 ก.ค. 2558
4 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 2084
4 28 ก.ค. 2558
5 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666251-2,087 - 8771778
4 28 ก.ค. 2558
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ส่งบทความในหัวข้อ "เด็กและเยาวชนใช้รถใช้ถนน อย่างไรให้ปลอดภัย" สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613173
4 24 ก.ค. 2558
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์เด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอิสาณ 2) ม.3 บ.โคกหัวช้าง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
7 24 ก.ค. 2558
8 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารและสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลอิสาณ 2) ม.3 บ.โคกหัวช้าง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
4 24 ก.ค. 2558
9 สอบราคาจ้างโครงการถมดินเพื่อยกระดับที่ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ.สวายสอ ม.15 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
7 23 ก.ค. 2558
10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมุู่บ้าน บ.โคกอิสระ ม.10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044 ต่อ 13
8 23 ก.ค. 2558
11 สอบราคาโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
เบอร์โทร: 044 - 615548
8 23 ก.ค. 2558
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
5 23 ก.ค. 2558
13 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241-2
5 23 ก.ค. 2558
14 สอบราคาจ้างฯ จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
เบอร์โทร: 044 - 666344
6 23 ก.ค. 2558
15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 7 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เบอร์โทร: 044 - 666322
10 23 ก.ค. 2558
16 สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แคนดง ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เบอร์โทร: 044 - 193069
7 23 ก.ค. 2558
17 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ และรถแบคโฮร์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 222
6 23 ก.ค. 2558
18 ประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
4 23 ก.ค. 2558
19 ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
4 23 ก.ค. 2558
20 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนรมย์บุรี 200 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 222
5 23 ก.ค. 2558
21 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนน คสล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฯ การเคหะแห่งชาติ
เบอร์โทร: 023 - 516144, 023 - 517075
5 23 ก.ค. 2558
22 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เบอร์โทร: 044 - 610201
4 22 ก.ค. 2558
23 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง และวางท่อระบายน้ำเชื่อมถนนลูกรังโครงการจัดสรรที่ทำกิน โครงการจัดสรรที่ทำกินป่าแปลงที่ 5(2) ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม
เบอร์โทร: 044 - 679976
4 22 ก.ค. 2558
24 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.หูทำนบ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
เบอร์โทร: 044 - 666050,044 - 666051
5 22 ก.ค. 2558
25 ประมูลจ้างก่อสร้างงานในเขตเทศบาล จำนวน 9 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 660275
8 22 ก.ค. 2558
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com