ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 7246 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างฯ จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
5 25 เม.ย. 2560
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.1-E 1.8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044-666219
3 25 เม.ย. 2560
3 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500
13 24 เม.ย. 2560
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว "เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์" โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3418
10 21 เม.ย. 2560
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611562 ต่อ 145
8 21 เม.ย. 2560
6 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-PLace RecycLing) สายทางโคกวัด-คอกสัตว์ ถึงทางเข้าโรงโม่หินศิลาชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
3 21 เม.ย. 2560
7 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
11 21 เม.ย. 2560
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 634881 ต่อ 303,333
4 21 เม.ย. 2560
9 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIE CONCRETE ถ.รื่นรมย์ ม.1 บ.ปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
4 21 เม.ย. 2560
10 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666247 - 8 ต่อ 15
20 21 เม.ย. 2560
11 ประมูลจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
11 20 เม.ย. 2560
12 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เบอร์โทร: 044 - 666473
41 20 เม.ย. 2560
13 แก้ไขรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1.4/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู
เบอร์โทร: 044 - 666219 ต่อ 11
5 20 เม.ย. 2560
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถ.หนึ่งสามัคคี ม.10 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
6 20 เม.ย. 2560
15 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ถนนศรีวิเศษ ม.9 บ.ประชาสามัคคี ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
10 20 เม.ย. 2560
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน บ.สายโท 6 ใต้ ม.5 และงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟันติกคอนกรีต ถนน บ.พัฒนานิคม ม.11 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เบอร์โทร: 044 - 666178-9
8 20 เม.ย. 2560
17 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AsphaLtic Concrete (โดยวิธี Pavement In- PLace RecycLing)สายทางโคกวัด-คอกสัตว์ ถึงทางเข้าโมงโม่หินศิลาชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
6 20 เม.ย. 2560
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
3 20 เม.ย. 2560
19 ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
เบอร์โทร: 044 - 666191
7 20 เม.ย. 2560
20 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณอาคารสำนักงาน อบต.จรเข้มาก ม.5 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
เบอร์โทร: 044 - 666248
10 20 เม.ย. 2560
21 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายพรหมนิมิตรกร ม.5 บ.ทุ่งไผ่ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ
เบอร์โทร: 044 - 646075 ต่อ 119
7 20 เม.ย. 2560
22 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
เบอร์โทร: 044 - 664099
3 20 เม.ย. 2560
23 สอบราคาจ้างระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมระบบสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 615002 ต่อ 3417
10 19 เม.ย. 2560
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ เทศบาลตำบลหนองตะครอง
เบอร์โทร: 044 - 666241-2
21 18 เม.ย. 2560
25 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 613797-8 ต่อ 336
42 18 เม.ย. 2560
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com