ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 6835 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขั้นพื้นฐานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 บ.บ่อโพธิ์ ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงใหม่
เบอร์โทร: 044 - 666228
5 30 ส.ค. 2559
2 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงภายในห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 201
3 30 ส.ค. 2559
3 ประมูลจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
6 29 ส.ค. 2559
4 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1,3,4,6,10,11 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด
เบอร์โทร: 044 - 666396
8 29 ส.ค. 2559
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
เบอร์โทร: 044 - 661242
2 29 ส.ค. 2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 602345 ต่อ 302
5 26 ส.ค. 2559
7 การประมูลเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลกระสัง สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691508 ต่อ 102
9 26 ส.ค. 2559
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เบอร์โทร: 044 - 666450 ต่อ 13
14 26 ส.ค. 2559
9 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 201
5 25 ส.ค. 2559
10 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โรงพยาบาลประโคนชัย
เบอร์โทร: 044 - 670103 - 7 ต่อ 201
4 25 ส.ค. 2559
11 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
4 25 ส.ค. 2559
12 ประมูลเช่ากำจัดสิ่งปฏิกูลในเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง
เบอร์โทร: 044 - 691032
4 25 ส.ค. 2559
13 สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ.หนองม่วงเหนือ ม.23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เบอร์โทร: 044 - 627044
7 25 ส.ค. 2559
14 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เบอร์โทร: 044 - 187500
4 25 ส.ค. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.1 - 13 (ช่วง ม. 3) องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เบอร์โทร: 044 - 666053-4
4 25 ส.ค. 2559
16 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ถนนหัก ต. ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
เบอร์โทร: 044 - 632080
8 24 ส.ค. 2559
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงโทน
เบอร์โทร: 044 - 196056 ต่อ 14
15 24 ส.ค. 2559
18 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611595
4 24 ส.ค. 2559
19 ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.ปากช่อง ม.1 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง
เบอร์โทร: 044 - 634723
8 23 ส.ค. 2559
20 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
เบอร์โทร: 044 - 617579 ต่อ 14
11 23 ส.ค. 2559
21 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซีล ม.6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล
เบอร์โทร: 044 - 666313
7 23 ส.ค. 2559
22 สอบราคาจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611144 ต่อ 2512, 044 - 6
14 23 ส.ค. 2559
23 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
เบอร์โทร: 044 - 666640 - 1
6 23 ส.ค. 2559
24 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส่วนแยก รวม 8 แห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์โทร: 044 - 611737
6 23 ส.ค. 2559
25 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรัางถนน คสล. ม. 2,3,6,8 และ 10 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เบอร์โทร: 044 - 666244/044 - 666243
11 22 ส.ค. 2559
ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาของจังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ :
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com