เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ ::: เนื้อหาสาระ

แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :::


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 ข้อมูลจังหวัด 
ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์

 ศูนย์กลางข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 Information 
Buriram Information

 Travel Places Travel Places in Buriram
 มุมขำขัน 
 ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด 


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท


· แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
· การเดินทาง
· ยุทธศาสตร์/ผลการดำเนินงานของจังหวัด
· ประเด็นการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
· กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
· คำสั่ง/ข้อสั่งการ/เอกสารเวียนในจังหวัด
· ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
· pmqaบุรีรัมย์
· แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
· การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
· รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
· ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบุรีรัมย์
· ศูนย์ปฏิบัติการ POC จังหวัดบุรีรัมย์
· ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
· งบทดลอง
· งบทดลองกรมจังหวัดบุรีรัมย์
· งบทดลองสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
· กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
· แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
· ข้อมูลด้านการให้บริการ
· การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
· การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
· คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
· คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
· สถิติการให้บริการของส่วนราชการในจังหวัด
· มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
· รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
Content ©