เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ
สรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ และลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์


ส่วนราชการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
14. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
22. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
26. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
27. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
29. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
30. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
31. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
32. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
33. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
34. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © Buriram Thailand :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ :: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-07-12 (1193 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©