เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์[ เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ดาวน์โหลด

· เรื่องทั่วไป 
เรื่องทั่วไปในจังหวัด


    · เอกสารอบรม/สัมมนา 
· เทศบาลนาโพธิ์ 
ข้อมูลการประกาศรับสมัครสอบ
    · สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
ข่าวสาร หน่วยงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารฝ่ายอำนวยการ
· ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย(POC) 
    · กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
· กฎหมาย/ระเบียบ 
กฏหมายพระราชกฤษฏีกาพระราชบัญญัติ
    · ข่าวสมัครงาน 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน
· บรรยายพิเศษ 
นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
    · ผลการปฏิบัติราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์


· พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
    
ขณะนี้มีทั้งหมด 64 ดาวน์โหลด และ 20 ประเภท ในฐานข้อมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธัชกร   หัตถาธยากูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

นายอังกูร ศีลาเทวากูล
Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
e-learning
เลือก e-Learning
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว