เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิก  
ข้อมูลพื้นฐาน/การบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลส่งเสริมการลงทุน
ท่องเที่ยวบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:

Password:

ลิงค์หน่วยงานต่างๆสรุปข่าวการประชุม ครม
กระบวนอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

กลุ่ม: หน้าแรก/กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
รายละเอียด: รายงานโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย์
รุ่น: - ขนาด: 2.09 MB
เพิ่มเมื่อ: 16-ม.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 449
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตปี52 
รายละเอียด: แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่น: - ขนาด: 370.18 Kb
เพิ่มเมื่อ: 27-มี.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 509
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตปี52_55 
รายละเอียด:
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ 2552 - 2555) จังหวัดบุรีรัมย์


รุ่น: - ขนาด: 455.05 Kb
เพิ่มเมื่อ: 27-มี.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 509
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รายละเอียด: ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รุ่น: - ขนาด: 194.99 MB
เพิ่มเมื่อ: 12-ธ.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 518
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการเพิ่มเติม2 
รายละเอียด: การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2
รุ่น: - ขนาด: 161.19 Kb
เพิ่มเมื่อ: 30-ธ.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1953 คะแนน: 5.0 (2 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) 
รายละเอียด:
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)


รุ่น: - ขนาด: 192.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 10-พ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 1537
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายละเอียด: การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รุ่น: - ขนาด: 1.30 MB
เพิ่มเมื่อ: 29-ต.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1873 คะแนน: 8.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  กฎก.พ.ข้อบังคับหนังสือเวียนตาม_พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนปี51 
รายละเอียด: สรุปสาระสำคัญ กฎ ก.พ. ข้อบังคับหนังสือเวียนตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน2551
รุ่น: - ขนาด: 16.28 MB
เพิ่มเมื่อ: 03-ธ.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 715
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
รายละเอียด:
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ


รุ่น: ขนาด: 1 bytes
เพิ่มเมื่อ: 10-ก.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 2355
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์(แก้ไขเพิ่มเติม) 
รายละเอียด:
แก้ไขเพิ่มเติมโดยมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการควบคุม ออกบัตรประจำตัวสมาชิก อปพร.


รุ่น: ขนาด: 82 bytes
เพิ่มเมื่อ: 10-ก.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 969
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ หน้าถัดไป >> ]
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธัชกร   หัตถาธยากูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์

นายอังกูร ศีลาเทวากูล
Facebook
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาใน Google.go.th
ค้นหาใน เว็บไซต์บุรีรัมย์
e-learning
เลือก e-Learning
ลิงค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บมหกรรม 7 ปี สายรักแห่งครอบครัว