ข้อมูลสินค้าพื้นเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์::... | ข้อมูล 10 รายการ
ชื่อสินค้าพื้นเมืองบุรีรัมย์ รายละเอียด
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย
ผลิตมากในเขตอำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์
มะพร้าวเผา,ขาหมู มีจำหน่ายที่อำเภอนางรอง
หัวผักกาดหวานอบน้ำผึ้ง ผลิตและจำหน่ายมากในตลาดอำเภอกระสัง
ปลาจ่อมอร่อย มีจำหน่ายมากในเขตตัวอำเภอประโคนชัย
กุนเชียง,ไก่ย่าง ผลิตและจำหน่ายมากในเขตอำเภอลำปลายมาศ
กุ้งอร่อย เลี้ยงและจำหน่ายในเขตอำเภอสตึก
กระยาสารท มีจำหน่ายมากในเขตตัวอำเภอประโคนชัย
เสื่อกก ผลิตและจำหน่ายที่บ้านหนองเกาะน้อย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
ตะเกียบ ผลิตและจำหน่ายที่บ้านหนองโจรง ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย
ผ้าไหม,งานจักสาน,ของที่ระลึกอื่นๆ จำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถทางขึ้นเขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลร้านจำหน่ายของที่ระลึก+สินค้าพื้นเมืองในอำเภอเมืองบุรีรัมย์::... | ข้อมูล 3 รายการ
ชื่อร้านจำหน่ายของที่ระลึกฯ รายละเอียด สินค้าที่จำหน่าย
ร้านไหมไทย
ถ.รมย์บุรี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 2597 ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย
ร้านอารีย์ไหมไทย ถ.รมย์บุรี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1561 ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย
ร้านเลี่ยงฮวด ถ.ศรีเพชร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1552 อาหารไทย- จีน
ข้อมูลร้านจำหน่ายของที่ระลึก+สินค้าพื้นเมืองในอำเภอนาโพธิ์::... | ข้อมูล 1 รายการ
ชื่อร้านจำหน่ายของที่ระลึกฯ รายละเอียด สินค้าที่จำหน่าย
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมนาโพธิ์
หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย
ข้อมูลร้านจำหน่ายของที่ระลึก+สินค้าพื้นเมืองในอำเภอประโคนชัย::... | ข้อมูล 2 รายการ
ชื่อร้านจำหน่ายของที่ระลึกฯ รายละเอียด สินค้าที่จำหน่าย
ปลาจ่อมแม่สมบูรณ์
ถนน ธนูประสิทธิ์ อำเภอประโคนชัย โทร. 0 4467 1518 กุ้งจ่อม,กระยาสารท,ขนมไทย
กลุ่มทำตะเกียบบ้านหนองโจรง บ้านหนองโจรง ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย ตะเกียบจากไม้มะค่า,ไม้พะยูงฯลฯ
ข้อมูลร้านจำหน่ายของที่ระลึก+สินค้าพื้นเมืองในอำเภอสตึก::... | ข้อมูล 1 รายการ
ชื่อร้านจำหน่ายของที่ระลึกฯ รายละเอียด สินค้าที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกบ้านเกาะน้อย
บ้านเกาะน้อย ม.2 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก เสื่อกก